PLAT

Limburg is een lappendeken van dialecten. Elke streek en elk dorp kent zijn eigen klankmuzikaliteit, zijn unieke woorden.

In deze performance duikt het jonge Heerlense dichterscollectief PANDA in de rijkdom van de dialecten in het Limburgs taalgebied (dat ook delen van België en Duitsland beslaat) en mixt die tot nieuwe poëzie. Daarnaast onderzoeken ze hoe wij met ons dialect onze identiteit af- bakenen. Wat is de trots van (en wat zijn de vooroordelen over) het Heelesj, Kirchroadsj of Mestreechs? Waar begrenst de taal en waar overstijgt ze die grenzen?

Plat werd gemaakt in opdracht van SCHUNCK voor de boekenweek 2016. Het werd ook uitgevoerd tijdens een literair event in Grens- werk in Venlo en tijdens PAS Festival 2016 in Maastricht.
Bijzondere dank aan: John Bovendeert en het Huis voor de Kunsten Limburg.